آینده آموزش الکترونیکی

آموزش الکترونیکی آمده است تا بماند. با افزایش رشد کسانی که کامپیوتر شخصی دارند، آموزش الکترونیکی جهانی، به صورت گسترده در دسترس قرار گرفته است. سرعت اتصالات اینترنتی افزایش یافته و در نتیجه فرصت برای روش های آموزشی چند رسانه ای بیشتر شده است. با پیشرفت زیاد شبکه های سیار در همین چند سال گذشته و افزایش ارتباطات از راه دور و استفاده از همه ی ویژگی های جذاب آموزش الکترونیکی با تلفن های هوشمند و سایر وسایل قابل حمل، تکنولوژی هایی مانند رسانه های اجتماعی مدام در حال تغییر آموزش هستند.

بطور کلی آموزش گران است، زمان زیادی میبرد و نتایج حاصل مختلف است. آموزش الکترونیکی سال هاست که سعی می کند روش های یادگیری را کامل کند و آن را تاثیرگذارتر و  قابل سنجش تر کند. ابزارهای زیادی هستند که در ایجاد دوره های تعاملی،پیاده سازی فرایند یادگیری مطلوب کمک میکنند. روشهای گوناگون آموزش الکترونیکی می توانند به ما یک دید واضح از شکل آینده ی آموزش الکترونیکی و ابزارهای آن بدهند.

آموزش میکرو یک تغییر مهم است.همچنین میتواند، فرآیند آموزشی را در فعالیت های روزمره ی کاربر نهایی گنجانده و از نیاز به جلسات آموزشی جداگانه اجتناب کند . همچنین برای وسیله های سیار بسیار مناسب است.

در این نوع از آموزش اتوماتیک، اگر به درستی استفاده شود. فواید آن در سطوح مختلفی قابل توجه است. به این گونه استفاده خواهد شد:به عنوان مثال، شما یک کار را که توانایی بالایی می خواهد انتخاب میکنید، مثلا پرتاب یک توپ. سپس یک شخص متخصص پرتاب توپ را پیدا میکنید و با استفاده از یک ماشین پیچیده fmri آنچه را در هنگام تجسم گرفتن توپ در ذهنتان است، ضبط میکنید. سپس برنامه گرفتن توپ را میگیرید و آماده یادگیری هستید. گام بعدی: خودتان را در ماشین پیچیده fmri و با توجه تصورات متخصص گرفتن توپ که قبلا ضبط کرده اید، مغز خودتان را به استفاده از بازخورد عصبی مجهز خواهیدکرد. حتی زمانیکه ماشین کارش را انجام میدهد، لازم نیست شما توجه داشته باشید. مغز شما با الگوی بدست آمده مانوس خواهد شد.

منبع (با اندکی تلخیص):     http://www.talentlms.com