آزمون دکتری وزارت بهداشت

آزمون دکتری وزارت بهداشت

کاربران محترم آزمون دکتری وزارت بهداشت و گروه علوم پزشکی، به اطلاع میرساند آزمون ۵ رشته دکتری  وزارت بهداشت ( پرستاری ، علوم اعصاب ، فیزیک پزشکی ،  بیولوژی تولیدمثل ،ژنتیک) در تاریخ ۱۱ تیر ، راس ساعت ۱۸ برگزار می گردد.