آزمون دکترای وزارت بهداشت

آزمون دکترای وزارت بهداشت ویژه رشته های پزشکی

خوارزمی: به استحضار داوطلبین آزمون دکترای وزارت بهداشت میرساند، آزمونهای آنلاین رشته های فیزیک پزشکی، بیولوژی و پرستاری در تاریخ ۱۱/۴/۹۵ برگزار شده است.
 
با سپاس