• alarm ۲۰ مرداد ۱۳۹۵ person مدیر سایت خوارزمی

روش هایی برای افزایش مسئولیت پذیری ۱)  از ریسک و اشتباه نترسید. زمانی احساس مسئولیت در افراد ایجاد می شود که مسئولیتی به آن ها داده شود. در مورد نتایج کارهایتان بازخورد داشته باشید و ببینید که اگر راه دیگری را انتخاب می کردید چه اثراتی داشت. اگر اشتباهی مرتکب شدید از آن درس بگیرید.… ادامه مطلب »