مقاله در مورد مسئولیت پذیری

شما بیشتر از موفقیت‌ها درس می‌گیرید و یا از شکست‌ها؟ موسسه خوارزمی مسئله رشد فکری را شرح می‌دهد. شرح مسئله رشد فکری: دیدگاه‌های متفاوتی در رابطه با شکست و موفقیت وجود دارند. بر این اساس، تصمیم گرفتیم که بخشی از محتوای سایت پیش رو را به مسئله مطرح‌شده، اختصاص دهیم. و بدین منظور، این بخش با هدف […]
روش هایی برای افزایش مسئولیت پذیری ۱)  از ریسک و اشتباه نترسید. زمانی احساس مسئولیت در افراد ایجاد می شود که مسئولیتی به آن ها داده شود. در مورد نتایج کارهایتان بازخورد داشته باشید و ببینید که اگر راه دیگری را انتخاب می کردید چه اثراتی داشت. اگر اشتباهی مرتکب شدید از آن درس بگیرید. […]