سال نو مبارک سال نو مبارک یک واژه نیست یک دعای خیر برای یکایک شما داوطلبان کنکور ۹۶ است. یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبر اللیل و النهار یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال موسسه خوارزمی ، فرارسیدن نوروز باستانی را به یکایک هموطنان و فارسی زبانان به ویژه داوطلبان […]