آزمون های آنلاین کارشناسی ارشد

 

آزمون های آنلاین کارشناسی ارشد
نام آزمون لینک ورود به آزمون
آزمون تولیمو ، MSRT ، IELTS ورود به صفحه آزمون
آزمون مکانیک خاک فصول ۱ و ۲ و ۳ – استاد دکتر ارسلان بهزادی پور ورود به صفحه آزمون
آزمون تحلیل سازه فصول ۱ و ۲ و ۴ – استاد دکتر ارسلان بهزادی پور ورود به صفحه آزمون
آزمون فصل اول مکانیک خاک – استاد دکتر ارسلان بهزادی پور ورود به صفحه آزمون