آزمون های آنلاین کارشناسی ارشد

آزمون اول مامایی
آزمون جامع ۲ مامایی
آزمون جامع بیولوژی تولید مثل
آزمون جامع تغذیه مرحله اول
آزمون جامع شماره ۱ رشته حقوق مقطع ارشد
آزمون جامع شماره ۱ رشته روانشناسی مقطع ارشد
آزمون جامع شماره ۱ رشته عمران مقطع ارشد
آزمون جامع ژنتیک انسانی
آزمونک شماره ۱(درس باداری زایمان و بیماری های زنان)
آزمونک شماره ۲(نوزادان و مراقبت های اولیه)
آزمونک شماره ۳(جنین شناسی)
آزمونک شماره ۴

نام آزمون لینک ورود به آزمون
آزمون تولیمو ، MSRT ، IELTS ورود به صفحه آزمون
آزمون مکانیک خاک فصول ۱ و ۲ و ۳ – استاد دکتر ارسلان بهزادی پور ورود به صفحه آزمون
آزمون تحلیل سازه فصول ۱ و ۲ و ۴ – استاد دکتر ارسلان بهزادی پور ورود به صفحه آزمون
آزمون فصل اول مکانیک خاک – استاد دکتر ارسلان بهزادی پور ورود به صفحه آزمون