همکاران موسسه آموزشی خوارزمی

نیروی انسانی متخصص و متعهد به عنوان هسته اصلی یک موسسه در کنار سایر بخشهای یک موسسه از اهمیت به سزایی برخوردار میباشد. نیروی فکری که توسط کارمندان و کارکنان یک موسسه تولید میشود گرداننده اصلی یک موسسه میباشد. ما به خود میبالیم که از یک چنین نیرویی جوان و مستعد برخورداریم. آموزشها و توجهاتی که ما نسبت به کارکنان خود مبذول میداریم نهایتا به شکل ابتکار در عمل , خلاقیت در کار و توجه در امور تجلی میکند. ما همیشه کوشش مینماییم تا با ایجاد انگیزه بین کارکنان اداری و فنی خود آنان را تشویق به انجام هر چه بهتر کارها نماییم تا از یک سو کیفیت و راندمان کار بالا رود و از یک سو توانایی و ظرفیت تک تک کارکنان بالا رود.

پژمان عباد
مدیرعامل
پیمان عباد
مدیر اجرایی
محبوبه رضاعلی
مدیر آموزش
عباس کسایی پور
سرپرست پژوهش
رضا احمدی عطار
مدیر مالی و اداری
حمیدرضا ناصریان
سرپرست فناوری اطلاعات
حبیب عبدالله پور
سرپرست واحد حقوقی
رضا میرشفیعی
سرپرست امور دانشجویی
نرگس ایزدی
کارشناس ارشد فروش
فاطمه صفایی
کارشناس ارشد فروش
پریا عبدی
کارشناس ارشد فروش
سروش ناصری
سرپرست فروش خدمات پژوهشی
محسن ارزانی
کارشناس فروش
زهره شفیعی
کارشناس حسابداری
فاطمه زاهدیان
کارشناس تولید محتوا
سهراب یزدانپرست
کارشناس ارشد فناوری اطلاعات
محدثه صندوقدار
پشتیبان سایت
مجید معصومی
کارشناس آموزش
حمید احمدزاده
کارشناس نشر
سمانه روانگرد
کارشناس آموزش
مریم پاکی
کارشناس انبار
فروغ خسروی
کارشناس پژوهش
ماندانا کدیور
کارشناس پژوهش
ستاره عبادی
کارشناس پژوهش
مینا منصوری
کارشناس پژوهش
سمیه فریس آبادی
کارشناس پژوهش
لیدا رمضانی
کارشناس امور دانشجویی
سولماز پوررمضانی
کارشناس ثبت قرارداد
محبوبه چابک
کارشناس امور مشتریان
نیلوفر قربانی
مترجم