عنوان مهلت زمانی
چاپ مقاله ۹۰ الی ۱۸۰ روز پس از اکسپت اولیه
تایید مقاله ۷ روز
ترجمه مقاله ۷ الی ۱۰ روز
مشاوره نگارش در صورت ارائه موضوع (توسط موسسه) ۵ الی ۷ روز
تایید موضوع (توسط داوطلب) ۳ روز
مشاوره نگارش در صورت ارائه موضوع (توسط داوطلب) ۲۰ الی ۳۰ روز
اکسپت اولیه ژورنالهایی که داوطلب معرفی می کند. ۱۸۰ الی ۲۴۰ روز
اکسپت اولیه ژورنالهایی که موسسه معرفی می کند. ۱۰ الی ۲۰ روز

انواع مقالات

مقاله ها بر حسب نوع داده ها و چگونگی تدوین به چهار گروه تقسیم می شوند :

پژوهشی (تحقیقی، پژوهش اصیل، گزارش تحقیق)
مقاله‌ای که برخاسته از پژوهش نوینی باشد که پژوهشگر خود انجام داده و متکی بر یافته‌های دیگران نیست.
مقاله تحلیلی (مقاله نظری)
مقاله‌ای است که مؤلف با استفاده از منابع تحقیقی پیشین نظریه خاصی را در حوزه کار خود مطرح می‌کند. این مقاله با دو هدف ایجاد نظریه جدید و نگرش انتقادی به نظریه‌های پیشین تدوین می‌شود.
مقاله مروری
در مقالات مروری، نتایج ارائه شده در نوشتارهای علمی درباره موضوعی خاص جمع‌بندی شده و ارزیابی می‌شود.

مؤلف مقالهٔ مروری از طریق مقوله‌بندی، یکپارچه‌سازی، و ارزشیابی متون منتشر شده پیشین سیر پیشرفت پژوهش‌های جاری در جهت روشن کردن مسئله‌ای خاص دنبال می‌کند.

مقاله گردآوری
این نوع مقاله صرفاً به گردآوری و انعکاس دیدگاه‌های مختلف در نوشته‌های مرتبط با موضوعی خاص می‌پردازد و در واقع کار نویی را ارائه نمی‌کند.

دسته بندی مقالات

هر مقاله با هدفی خاص و برای مجله‌ای خاص تدوین می‌شود.
مجلات نیز به گروه‌های مختلفی تقسیم می‌شوند که در اینجا چهار گروه اصلی آن‌ها را بررسی می‌کنیم :

مجلات بدون رتبه علمی
این مجلات اگر چه مجلات علمی محسوب می‌شوند، اما به چند دلیل از جمله نداشتن هیئت تحریریه قوی، ضعیف بودن سطح علمی مقالات، تازه تاسیس بودن و… ممکن است رتبه‌ای دریافت نکرده باشند.
مجلات علمی – ترویجی
مجله‌هایی هستند که مقاله‌های آن‌ها به زبان ساده‌تر، دانش و راه‌های بهره‌وری از آن را بین گروه کثیری که به حرفه‌ای مشخص اشتغال دارند، رواج می‌دهد.
مجلات علمی – پژوهشی
این گروه از مجلات معمولاً نتایج پژوهش‌های اصیل و نیز مقالات مروری و تحلیلی را چاپ و منتشر می‌کنند.
مجلات ISI
پایگاه موسسه ISI شامل مجلاتی است که به طور منظم منتشر می‌شوند و دارای هیئت تحریریه بین‌المللی هستند. از آنجا که گزینش این مجلات در سطح بین‌المللی صورت می‌گیرد، رقابت زیادی میان مجلات برای قرار گرفتن در این پایگاه صورت می‌گیرد.

این دسته از مجلات عمدتاً به زبان انگلیسی هستند و از سطح علمی و کیفیت نسبتاً بالایی برخوردارند. همچنین مقالات ارسالی برای این مجلات از استانداردهای خاصی برخوردار است.


اجزای مقاله

عنوان (Title)

عنوان باید علمی کامل و جامع و مطابق محتوای مقاله باشد.
در عنوان باید متغیرهای اصلی (وابسته و مستقل) ذکر گردد.

چکیده (Abstract)

چکیده باید شامل بخشهای مقدمه، روش، نتایج و بحث باشد.
چکیده حداکثر ۲۵۰ کلمه باشد (بین۲۵۰–۱۵۰ کلمه) مقدمه ۲۰۰% – روش‌ها ۳۰% نتایج ۲۵% – بحث ۱۵%

کلمه‌های کلیدی (Keywords)

تعداد کلید واژه‌ها بین ۳ تا ۱۰ کلمه فارسی پیشنهاد می‌گردد.

مقدمه (Introduction)
خصوصیات مورد نظر در تدوین مقدمه عبارتند از:

 • حجم مقدمه مقاله از یک پنجم کل مقاله تجاوز نکند. (حداکثر یک صفحه)
 • اهداف مطالعه که در مقدمه بیان می‌شود، بایستی‌‌ همان مواردی باشد که در قسمت نتایج به آن‌ها پرداخته می‌شود.
 • اهداف جزیی یا فرضیه‌ها یا پرسش‌ها باید به طور کامل در مقدمه آورده شود.
 • در صورتی که کلمات مخفف نا‌آشنا در مقدمه به کار رفته باشد می‌بایستی واژه لاتین در کنار آن کلمه نوشته شود.
 • بیان مسأله با ویژگی‌های آن وهمچنین ضرورت انجام مطالعه ذکر شود.
 • سابقه علمی موضوع به طور خلاصه ذکر گردد.
 • بایستی از اطلاعات گسترده و غیراختصاصی و توصیف مفاهیم، همچنین ارائه جدول و تصویر در مقدمه پرهیز شود.

مواد و روش‌ها (Methods & Materials)

این بخش به ترتیب:
نوع مطالعه، روش پژوهش، جامعه مورد مطالعه و معیارهای انتخاب نمونه، حجم نمونه و نحوه نمونه‌گیری ابزار و روش گردآوری داده‌ها، اعتبار و اعتماد علمی ابزار تحقیق، زمان و مکان نمونه‌گیری، نحوه انجام آزمایش‌ها، آزمون‌های آماری وسیستم نرم‌افزاری بکارگرفته شده‌ می‌باشد.
ذکر متغیرهای مورد مطالعه، چگونگی کنترل آن‌ها، تعداد گروه‌های مورد مطالعه و شاهد با توجه به نوع مطالعه، روش و نوع نمونه گیری اندازه و حجم نمونه، چند سویه بودن پژوهش و روش اجرای آن و چگونگی همسان‌ سازی گروه‌ها برحسب نوع پژوهش ذکر شود و میزان دقت و اطمینان مورد ظر در محاسبه حجم نمونه معرفی گردد.

نتایج (Results)

 • نتایج با نظم و ترتیب منطقی و بدون توجیه و تفسیر و براساس اهداف یا سئوالات ذکر شده در مقدمه بیان شود.
 • از ذکر P-value در مواردی که نتایج معنی‌دار نبوده خودداری شود. مقدار P-value همراه سطح اطمینان بیان شود.
 • هر یافته فقط به یک شکل (یا در متن یا جدول و نمودار) ارائه گردد. (هر ۱۰۰۰ کلمه یک جدول)
 • گزارش میانگین‌ها همراه باانحراف معیار ذکر گردد.

بحث (Discussion)

 • آثار و اهمیت یافته‌های بدست آمده و همچنین محدودیتهای آن توضیح داده شود. در این بخش از ذکر تکرار نتایج به شکلی که در قسمت نتایج آمده است، خودداری گردد.
 • در بحث علت تشابه و تفاوت نتایج مقاله با تحقیق‌های دیگران توضیح داده شود.
 • در بحث موارد کاربرد علمی و قابلیت تعمیم پذیری نتایج بدست آمده توضیح داده شود.
 • باتوجه به نتایج، بایستی پاسخ قاطعی به سئوالهای مقدمه داده شود.

منابع (References)

جهت درج منابع در مقاله‌ها در حال حاضر در دانشگاههای کشور بیشتر از روش Vancouver یا روش شماره‌گذاری استفاده می‌شود.


خدمات موسسه در بخش مقالات

 • همکاری در نگارش مقاله در موضوعات و رشته های مختلف و یاری داوطلبان در سابمیت مقالات به محلات مختلف نمایه شده در پایگاههای مختلف و پیگیری برای گرفتن accept و چاپ مقاله
 • برگزاری کلاسهای فردی و کارگاههای دوره ای در زمینه نگارش مقاله، پذیرش مقاله در مجلات و خدمات ارائه در کلاسهای نگارش مقالات
 • آشنایی با روش تحقیق کاربردی و علمی از مبتدی تا پیشرفته
 • آشنایی با روش پیدا کردن موضوع مقاله از مقالات و سایتهای معتبر
 • آشنایی با سایتها و پایگاهها و مجلات معتبر و شناخت آن سایتها و مجلات معتبر
 • آشنایی با روش نگارش مقالات Scopus-ISC-ISI به صورت مرحله به مرحله
 • آشنایی تخصصی با پایگاههای استناده ای و نمایه های تخصصی مختلف
 • آشنایی با اعتبار و ضرایب تأثیر و .. مجلات و نحوه تشخیص مجلات تقلبی و نامعتبر
 • آشنایی با نحوه سابمیت (ارسال) مقالات به مجلات مختلف به صورت مجزا
 • آشنایی با فرآیند داوری و پذیرش مقالات در مجلات و نحوه انتشار مقالات

نمایه های معتبر بین المللی :

 • ISI (تامسون رویترز)
 • WOS
 • JSR دارای ضریب تأثیر IF
 • PubMed: نمایه تخصصی در حوزه زیست پزشکی و زیست شناسی است. پایگاه حاوی مقالات، کتاب، خلاصه کنفرانسهای علمی است. دوره رشته و گرایش ها اقدام به نمایه سازی اصلاحات می کند.
 • Scopus: نمایه استنادی معتبر در تمامی رشته گرایشها طبقه بندی مجلات بر اساس quartile score
 • ISC: پایگاه استنادی علوم جهان اسلام یک پایگاه استنادی علمی که در زمینه تجزیه و تحلیل مقالات علمی کشورهای اسلامی بر اساس معیارهای علم سنجی فعالیت می کند. بعد از تامسون رویترز Scopus سومین پایگاه استنادی برای سنجش فعالیتهای پژوهشی کشورها محسوب می شود.

پایگاههای استنادی بین المللی :
پایگاه هایی هستند که با استفاده از رابطه ی بین مدرک و استناد آنها امکان دریافت نتایج و گزارش ها را فراهم می سازد.
پایگاه و استنادی اطلاعات علمی ـ (lSl) :
یوجین گارفیلد موسسه اطلاعات علمی را در اوایل دهه ۱۹۶۰ در فیلادلفیای امریکا تاسیس کرد . موسس ISI نخستین نمایه استنادی بین المللی است که در سطح وسیع به نمایه سازی مجلات می پردازد، تولید و عرضه می کند. این نمایه استنادی نمایه استنادی علوم نام داشت . موسسه تامسون علمی یا تامسون رویترز این موسسه را در سال ۱۹۹۲ خرید و هم اکنون بخشی از آن به شمار میرود . با این حال به دلیل رایج تر بودن نام موسسه اطلاعات علمی ( آی اس آی ) هنوز هم در بسیار از محافل و منابع علمی با همان نام پیشین خطاب می شود. تخصص اصلی این موسسه در زمینه ی نمایه سازی و تحلیل استنادی است و علاوه بر پایگاه های استنادی تولید و عرضه دهها نمایه تخصص را نیز بر عهده دارد.

مهمترین نمایه ها و پایگاههای که هم اکنون آن موسسه تولید عرضه میکند به شرح زیر اند:

وب آو ساینس: (Web of Science) :

از بعد تاریخی ریشه اصلی WOS به نمایه استنادی علوم به اوایل دهه ۱۹۶۰ باز می گردد و در واقع تکامل یافته آن است در دهه ۱۹۹۰ میلادی ـ نمایه استنادی علوم به نمایه استنادی علوم گسترش یافته تبدیل شد. و همراه با ۲ پایگاه دیگر با عنوانهای نمایه استنادی علوم اجتماعی و نمایه استنادی علوم انسانی و هند که پیش تر بصورت مستقل عرضه می شود وب آف ساینس را تشکیل داده اند . بنابراین WOS مشتمل بر سه پایگاه زیر است :

 • نمایه استنادی علوم گسترش یافته
 • نمایه استنادی علوم اجتماعی
 • نمایه استنادی علوم انسانی و هنر

این ۳ نمایه نام اساس پایگاه وب آف ساینس را تشکیل می دهد با این حال در اواخر ۲۰۰۹ چهار نمایه استنادی دیگر نیز به پایگاه وب آف ساینس اضافه شدند. از این رو هم اکنون WOS از هفت نمایه استنادی تشکیل شده است . با وجود این بیش از ۸۰ % از منابع زیر پوشش این پایگاه از مقاله های مجله های علمی تشکیل شده است.

جی سی آر : Journal Citation Reports

یکی دیگر از پایگاه های استنادی موسسه علمی جی سی آر است. در برخی از متون با عنوان « گزارش های استنادی مجلات » ترجمه شده است این پایگاه نمایه ای از مقاله های مجله ها محسوب نمی شود . اما می توان آن را نوعی نمایه از مجله های معتبر اطلاق کرد. که با استفاده از شاخص های گوناگون میزان اعتبار هر مجله را نیز نشان می دهد . این پایگاه میزان اعتبار و وزن ارزشی هر مجله را بر اساس شاخص های نظیر ضریب تاثیر مجله محاسبه می کنند و ارائه می دهند . بنابراین در زمینه ارزش گذاری مجله های علمی بسیار کاربرد دارد.

 • درباره جی سی آر باید توجه داشت که این پایگاه استنادی داره های خود را از وب آف ساینس می گیرد.
 • یعنی اینکه مجله بعد از دو سال قرار گرفت WOS (وب آف ساینس) اگر استنادات لازم را دریافت کند وارد JCR می شود.

ESI ای اس آی Essential science indicators :

پایگاه استنادی ای اس آی یک پایگاه استنادی رتبه بندی به شمار می رود که بر اساس داده های WOS و JCR به رتبه بندی کشورها ـ موسسه ها دانشمندان و مجله ها اقدام می کند . ESI رتبه بندی مذکوررا بر اساس ۳ محور تعداد مقاله ها ـ تعداد استنادات ـ نسبت استناد به هر مقاله انجام می دهد. علاوه بر این پایگاه مقاله های پر استناد ( highly cited papers ) و مقالات داغ ( hot paper ) را نیز معرفی میکند.

این سایتس : Incites

این پایگاه برای نخستین باردر سال ۲۰۰۹ معرفی شد این پایگاه استنادی امکان تجزیه و تحلیل و مقایسه دقیق تر ـ واقعی تر داده های برگرفته از WOS را فراهم می سازد. ودر مطالعات علم سنجی کاربردهای ویژه ی دارد که امکان مقایسه نتایج بدست آمده با میانگین هاو استاندارد های جهانی منطقه ی و ملی و مانند آنها است.

Scopus

اسکوپوس نیز همچون وب آو ساینس یک نمایه استنادی محسوب می شود. که امکان جست جوهای عمیق و پیچیده را دراطلاعات کتابشناختی و چکیده مقاله ها و برخی دیگر از منابع اطلاعاتی میسر می سازد. الزویو در تابستان ۲۰۰۴ اسکوپوس را ارائه کرد. و اولین رقیب جدی وب آو ساینس به شمار میرود.
پایگاه اسکوپس تمامی منابع زیر پوشش خود را در چهار گروه موضوعی کلی جای داده است . این چهار گروه عبارتند از :

 • علوم زیستی
 • سلامت
 • علوم فیزیک
 • علوم اجتماعی

تفاوت Scopus و lSl :

در زمینه مقایسه Scopus و lSl تحقیقات گسترده صورت گرفته است افرادی که چنین مقایسه ای را انجام داده اند .پاره ای از قابلیت های اسکوپوس را از وب آو ساینس برتر می دانند گرچه اسکوپوس اطلاعات مربوط به اواسط دهه ۱۹۹۰ به بعد را پوشش می دهد و از آن به بعد آرشیو از وب آو ساینس جوان تر است اما تعداد منابع بیشتری را نسبت به وب آو ساینس زیر پوشش خوددارد. مجموعه اسکوپوس در بر گیرنده تمامی مجله های ایندکس شده در پایگاه تخصصی مد لاین med line است و چنان که در صفحه نخست آن پایگاه نیز درج شده است ، ۱۰۰% مقاله های مد لاین را در بر می گیرد.


مراحل چاپ مقاله

مقاله فارسی:

 • درخواست مقاله و مشخص کردن حوزه‌ای علمی موردنظر از طرف درخواست کننده
 • تعیین موضوع از سوی موسسه
 • تدوین و ارسال مقاله به یک مجله معتبر مرتبط با زمینه تحقیق که ایمپکت فاکتور (Impact Factor) داشته باشد.
 • گرفتن اکسپت(Accept)
 • چاپ مقاله

ترجمه:

 • ارائه مقاله فارسی از سوی متقاضیان و یا پایان نامه انجام شده
 • ویرایش مقاله در صورت نیاز
 • ترجمه مقاله
 • ارسال مقاله به یک مجله معتبر
 • اخذ اکسپت (Accept)
 • چاپ مقاله

مقاله انگلیسی:

 • ارائه مقاله انگلیسی از سوی درخواست کننده
 • ویرایش و اعمال تغییرات
 • ارسال به مجلات معتبر و مرتبط
 • دریافت اکسپت
 • چاپ مقاله
توجه داشته باشید:
تمامی مجلاتی که موسسه خوارزمی مقالات تهیه‌شده را جهت دریافت اکسپت برایشان ارسال می کند مورد تایید >وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و دارای ایمپکت فاکتور می باشند و با یک جستجو و بررسی ساده می توان معتبر بودن آنها را بررسی کرد