کلاس درک مطلب و حل تست دکتر طوسی

کلاس درک مطلب و حل تست توسط دکتر طوسی در روزشنبه ۹۵/۱۰/۲۵ در ساعت ۱۵ برگزار خواهد شد.

 

موسسه آموزشی خوارزمی

بیشتر بخوانید:  استعداد تحصیلی استاد امیری این هفته برگزار نخواهد شد