کارگاه آمادگی مصاحبه دکتری

کارگاه آمادگی مصاحبه دکتری

موسسه خوارزمی کارگاه آمادگی مصاحبه دکتری برگزار می کند.

داوطلبان محترم می توانید برای رزرو کارگاه از طریق تکمیل فرم زیر اقدام نمایند.