کارگاه آمادگی مصاحبه دکتری

موسسه خوارزمی کارگاه آمادگی مصاحبه دکتری برگزار می کند.

داوطلبان محترم می توانید برای رزرو کارگاه از طریق تکمیل فرم زیر اقدام نمایند.