مهارت نوشتاری , مقاله نویسی , تقویت مهارت نوشتن

چگونه مهارت نوشتاری خود را تقویت نمایم؟

موسسه خوارزمی مسئله مهارت نوشتاری را شرح می‌دهد.

شرح مسئله مهارت نوشتاری:

تشویق افراد و مخصوصاً کودکان به نوشتن، ممکن است به اندازه تلاش برای بهتر نمودن مهارت خواندن در آن‌ها، در علاقه‌مند شدن آن‌ها به خواندن و کتاب‌ها اثرگذار باشد.

از طرفی، دستورالعمل‌های مختلف در راستای توانایی‌های مختلف دانش‌آموزان منجر به ایجاد چالش‌هایی خواهند شد.

اگرچه این مسئله برای دانش‌آموزان مشکل‌ساز خواهد بود اما، برای مدرس مهارت‌های نوشتن به شکل چشمگیری مسئله‌ساز نخواهد بود.

همچنین، این مسئله را نباید فراموش نمود که ارائه ۳۰ مقاله دانشجویی در هر کلاس و بررسی بازخورد آن در کلاس روش دشواری می‌باشد.

و حتی، تلاش برای تخصیص تکالیف با توجه به سطح مهارت هر دانش‌آموز، کار را سخت‌تر خواهد نمود.

در حقیقت، منظور این است که با توجه به استفاده از سبک‌های مختلف در نگارش مقالات و تحقیقات، می‌توان از طریق مطالعه منابع مختلف، سبک شخصی خود را در تدوین و نگارش گزارش و مقاله برگزید.

انتظار می‌رود که دانش جویان، منابع را از نظر روایی و منطقی و نیز، اطلاعاتی مورد ارزیابی قرار گیرند.

یک راهکار پیشنهادی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی می‌باشد.

در طول برگزاری این دوره می‌توان موضوعاتی خاص را در کلاس مطرح نمود و سپس، از تک‌تک افراد درخواست شود که در رابطه با موضوع مطرح‌شده نوشته‌ای را آماده نمایند.

در گام بعدی، می‌بایست با کمک مربی، نوشته ارائه‌شده مورد بازبینی قرار گیرد.

همچنین، در مواقعی ایجاد بحث و بازبینی جمعی یک یادداشت می‌تواند در روند بهبود سطح نگارش تأثیر چشمگیری داشته باشد.

از طرفی، مطالعه منابع مختلف راه‌حل دیگری در راستای افزایش واژگان نوشتاری در ذهن نویسندگان و محققان می‌باشد.

هدف از تدوین و انتشار نوشته پیش رو، مطرح نمودن شرایطی است که می‌تواند از علاقه‌مندان به تدوین کار پژوهشی حمایت نماید.

و این حمایت به انتشار و چاپ مطالب حرفه‌ای ختم خواهد شد.

امید است که مطالعه این مطلب برای شما مفید بوده باشد.

برگرفته از: Teach Thought