منابع اصلی آزمون هاي زبان دكتری، MSRT، MHLE،UTEPT،EPT و TOLIMO

منابع اصلی آزمون های زبان دکتری، MSRT، MHLE،UTEPT،EPT و TOLIMO

منابع اصلی آزمون های زبان دکتری، MSRT، MHLE،UTEPT،EPT و TOLIMO :با توجه  به دغدغه داوطلبین در انتخاب منابع مفید برای آمادگی در آزمون های زبان دکتری در این مطلب نگاهی به منابع منتشر شده آزمون های زبان  دکتری MSRT، MHLE،UTEPT،EPT و TOLIMO میپردازیم.

منابع اصلی آزمون های زبان دکتری، MSRT، MHLE،UTEPT،EPT و TOLIMO
منابع اصلی آزمون های زبان دکتری، MSRT، MHLE،UTEPT،EPT و TOLIMO

شما میتوانید منابع آزمون ها را در ادامه بصورت فایل پی دی اف دانلود نمایید.

همچنین با مطالعه این منابع که از وب سایت موسسه خوارزمی به رایگان در اختیار شما قرار میگیرد شما میتوانید نمرات مناسبی در آزمون های MSRT، MHLE،UTEPT،EPT و TOLIMO دریافت کنید.

Longman_Complete_Course_for_the TOEFL

ETS TOEFL Prepration Kit Workbook

Essential Words For The TOEFL2

English Grammar-Betty Azar

۵۰۴AbsolutelyEssentialWords

۴۰۰Must-have-words-for-the-TOEFL