موسسه خوارزمی با افتخار اعلام می نماید :

ضمن تبریک به داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد پزشکی ۹۵ نتایج قبولی تضمینی کنکور و فعالیت های دپارتمان پزشکی (کارشناسی ارشد) موسسه خوارزمی در کنکور سال ۹۵

قبولی تضمینی کنکور طرح ویژه موسسه خوارزمی است.

گروه مامایی:

اساتید و مشاوران گروه: فارغ التحصیلان یا دانشجویان دانشگاه تهران

زبان عمومی وزارت بهداشت: خانم دکتر آریان

داخلی جراحی: خانم دکتر یزدخواستی

نوزادان و بیماریهای زنان: دکتر قراچه

بارداری و زایمان: خانم دکتر طاهری

رواانپزشکی: آقای دکتر بابایی

بهداشت: آقای دکتر رسولی

مشاوره عمومی: خانم دکتر سهلیان

داوطلبان موفق:

رشته                                  دانشگاه پذیرفته شده

  • زهرا بیات جوزانی        مامایی- گرایش مشاوره                      دانشگاه علوم پزشکی البرز
  • سرور یکتایار              مامایی- گرایش مامایی                       دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
  • ثریا درگاهی              مامایی- گرایش مامایی                       دانشگاه علوم پزشکی همدان

گروه پرستاری:

اساتید گروه : خانم دکتر آریان، آقای دکتر عبدالملکی، آقای دکتر رسولی

داوطلب موفق :

  • مریم کمالی

پرستاری- گرایش بهداشت جامعه                         دانشگاه علوم پزشکی مشهد

زبان تخصصی دکترای وزارت بهداشت

استاد: دکتر آریان

نمره داوطلبان : نمره از ۱۰۰

  • سعید قاسمی ۷۲
  • نازنین حاتمی ۵۰
  • مریم نیاکان  ۵۰

خدمات دپارتمان:

بیشتر بخوانید:  برنامه استعداد تحصیلی ویژه داوطلبان کنکور دکتری اعلام شد