سال نو مبارک

سال نو مبارک

سال نو مبارک یک واژه نیست یک دعای خیر برای یکایک شما داوطلبان کنکور ۹۶ است.

یا مقلب القلوب و الابصار

یا مدبر اللیل و النهار

یا محول الحول و الاحوال

حول حالنا الی احسن الحال

موسسه خوارزمی ، فرارسیدن نوروز باستانی را به یکایک هموطنان و فارسی زبانان به ویژه داوطلبان کنکور ۹۶ تبریک عرض می نماید.

امید است تا در سال جدید، با فکر جدید، با دیدگاه جدید، بتوانیم کمک شایانی به موفقیت و پیشرفت یکدیگر کنیم.

موسسه خوارزمی سال خوبی را برای شما آرزو می کند.