خشم و پشیمانی , موفقیت تحصیلی , هوش , عصبانیت , انتقام ,

شرح مختصر خشم و پشیمانی

موسسه خوارزمی مسئله خشم و پشیمانی را شرح می‌دهد.

شرح مسئله خشم و پشیمانی :

مطالعات نشان می‌دهند که به‌منظور یافتن راه‌حلی برای مشکلات اساسی، تنها هوش کافی نمی‌باشد.

بلکه، به‌منظور استفاده حداکثری از ظرفیت تفکر، ضرورت معرفت نیز، دارای اهمیت می‌باشد.

این مطلب باهدف افزایش درک مفهوم معرفت تدوین‌شده است.

با کمک هوش می‌توان یاد گرفت، مقایسه نمود، درک نمود، و تصمیمات منطقی اتخاذ نمود.

دانسته‌های یک فرد دانا تنها بر اساس تجربیات شخصی جمع‌آوری نشده است.

حتی از اشتباهات افراد دیگر نیز، می‌توان درس گرفت. بر این اساس، سرعت تصمیم‌گیری افزایش خواهدیافت.

فرد دانا، راه‌های شاد زیستن را از طریق بررسی دلایل شاد بودن و غمگین بودن اطرافیان خود جستجو خواهد نمود.
سپس، راهکاری برای شاد زیستن دائمی شناسایی می‌کند.

خشم مخرب است. ازاین‌جهت که خصوصیات خوب افراد در اوج عصبانیت نادیده گرفته می‌شوند. و درنهایت، منجر به بروز اثرات مخرب روانی خواهدشد.
ارتباط خشم و معرفت ازاین‌جهت است که؛ فرد دانا مضرات بروز خشم و عصبانیت را به‌خوبی درک می‌کند.

در مقابل خشم، بخشش ویژگی‌ای قوی می‌باشد. و از بروز برخی دستاوردهای منفی مانند انتقام جلوگیری می‌نماید.

زندگی بسیار کوتاه است و بهتر است که آن را با نفرت سپری نکنیم.

پشیمانی دردناک‌تر از شکست است. انسان دانا راهی برای رهایی از شکست و پشیمانی جستجو خواهد نمود.

پول، کاغذی است که ماندگاری ما در این دنیای مدرن به آن وابسته است.

معنی‌دار نمودن زندگی با شناسایی هدف از زندگی کردن، امکان‌پذیر می‌باشد. کشف هدف نیز، با کمک معرفت تحقق می‌یابد.
همچنین، شما با کمک عقل و خرد می‌توانید بهترین شرایط را برای دستیابی به پیروزی ایجاد نمائید.

امید است که مطلب پیش رو توانسته باشد بر دانسته‌های شما افزوده باشد.

برگرفته از: Planet Of Success