اولین روز مدرسه , اعتماد به نفس , هدف نهایی , هم کلاسی ها , لوازم التحریر

چگونه دوره تحصیلی جدید را به خوبی آغاز نمایم؟

موسسه خوارزمی مسئله اولین روز مدرسه را شرح می‌دهد.

شرح مسئله اولین روز مدرسه:

بعضی از بچه‌های کوچک‌تر ممکن است روز اول مدرسه اندکی عصبی باشند یا حتی بترسند.

در مواجه‌شدن با کلی چیزهای جدید، وجود میزانی ترس و اضطراب انتظار می‌رود.

معلم‌های جدید، دوستان جدید یا حتی شاید مدرسه‌ای جدید که هر یک عامل ترس خواهند بود.

این ترس‌ها و نگرانی‌ها زمان زیادی دوام نخواهند داشت اما نکته مهم این است که دانش‌آموزان برای ورود به مدرسه باید آماده باشند.

و اما مسائلی که کودکان با ورود به مدرسه و آغاز دوره تحصیل خود می‌بایست بدانند.

 1. لوازم مناسب
  لوازم موردنیاز دانش‌آموز با توجه به سطح تحصیلی، برنامه درسی، محتوا، و غیره متفاوت می‌باشد و هیچ قانونی در این زمینه وجود ندارد.
  معمولاً توصیه می‌شود که در خرید اقلام صرفه‌جویی شود.
  و تنها، جهت رفع نیازهای اصلی دوره تحصیل تلاش شود.
 2. ذهنیت
  اعتقادات و ایده‌هایی که دانش‌آموزان در مورد خودشان دارند، منجر به یک ذهنیت می‌شوند که می‌تواند آن‌ها را به موفقیت برساند و یا شکست را نصیب آن‌ها نماید.
  چالش‌های دوره تحصیل، امتحانات و پروژه‌های دشوار می‌باشند.
  که دانش جویان باید برای رویارویی با این مسائل، آمادگی لازم را کسب نمایند.
 3. دوستان
  هر شخصی در برخی از مواقع به حضور شخص و یا اشخاصی در کنار خود نیاز پیدا خواهد کرد.
  اولین روز مدرسه قطعاً یکی از آن زمان‌ها می‌باشد.
  حضور دوست به‌شدت آرامش‌بخش خواهد بود.
 4. ساختار
  در خانه نیز، دانش‌آموزان باید شکل مناسب ساختار را همانند مدرسه حفظ نمایند.
  برخی از افراد این مسئله را به این شکل تعبیر خواهند نمود که منزل یک مکان آرام برای انجام تکالیف مدرسه است.
  اما، برخی دیگر این تصور را دارند که منزل یک جامعه خلاق و پرورش‌دهنده ذهن است و این محیط در صورت هماهنگی با فضای مدرسه می‌تواند زمینه‌های رشد بیشتر افراد را فراهم سازد.
 5. اعتمادبه‌نفس
  بدون احساس اعتمادبه‌نفس نمی‌توان به خودکارآمدی دست‌یافت.
  دانش‌آموز باید به این مسئله اعتقاد داشته باشد که او می‌تواند موفق باشد.
 6. هدف
  چرا من اینجا هستم؟
  چه چیزی را یاد می‌گیرم؟
  چه چیزی می‌توانم با آنچه که می‌دانم انجام دهم؟
 7. کنجکاوی
  امکان رشد ذهن دانش‌آموزان کنجکاو نسبت به سایرین بیشتر خواهد بود.

برگرفته از: Teach Thought