آینده تحصیلی , تحصیلات تکمیلی , هدف , گام‌های موفقیت , استراتژی , جوایز , مدرک

چگونه آینده تحصیلی خود را در دوره تحصیلات تکمیلی را با موفقیت سپری کنم؟

موسسه خوارزمی مسئله آینده تحصیلی را شرح می‌دهد.

شرح مسئله آینده تحصیلی:

اتمام دوره تحصیلات تکمیلی بسیار دشوار می‌باشد.

همچنین، این دوره بخشی از زمان و زندگی افراد را به خود اختصاص خواهدداد.

بنابراین، توصیه می‌ شود که هر فرد پیش از ورود به مرکز آموزشی جدید و آغاز دوره آموزشی جدید، بخشی از زمان خود را به تفکر در رابطه با هدف از ادامه تحصیل اختصاص‌دهد.

در این مطلب سؤالاتی مطرح‌ شده‌است که پاسخ به آن‌‌ها می‌‌توانند به شما کمک نمایند.

  1. هدف شما از ادامه تحصیل چیست؟
  2. چه چیزی در دانشگاه وجود دارد که شما را جذب نموده‌است؟
  3. منطقه مطالعاتی لذت‌‌بخش از نظر شما چگونه است؟
  4. موانعی که بر سر راه موفقیت شما هستند، کدم‌اند؟ در مسیر دستیابی به موفقیت با چه چالش‌‌هایی مواجه هستید؟
  5. چه عواملی (فاکتور، فرد و یا منبع) می‌‌توانند به کسب نتیجه موردنظر از سوی شما، مؤثر باشند؟
  6. گام‌‌های موفقیت شما در محل تحصیل موردنظرتان کدم‌اند؟ به‌ترتیب اولویت ذکر نمائید.
  7. استراتژی مدیریت زمان مطالعه شما چیست؟
  8. استراتژی موردنظر شما برای مدیریت استرس در طول دوره آموزشی چیست؟
  9. در طول دوره و یا پس از اتمام دوره، چه جوایز و یا مدارکی کسب خواهیدنمود؟

تلاش نمائید که به سؤالات مذکور و نیز، سؤالات مشابه پاسخ دهید.

چرا که، با جمع‌آوری و تحلیل نظرات و برنامه خود می‌‌توانید بهترین تصمیم را در رابطه با آینده تحصیلی خود اتخاذ نمائید.

برگرفته از: Study Guides and Strategies