منتخب سردبیر

آخرین مطالب

انتشار ویدیو اختصاصی خوارزمی در راستای طرح های تبلیغاتی هلدینگ آموزشی خوارزمی ، این هلدینگ اقدام به ساخت یک ویدیوی ...

هلدینگ آموزشی خوارزمی
2 هفته قبل

فراخوان جذب اسپانسرینگ همایش استعدادیابی آموزشی ، تحصیلی و مهارتی به گزارش هلدینگ آموزش خوارزمی ، امروزه کلیه ...

هلدینگ آموزشی خوارزمی
4 هفته قبل

برگرازی کارگاه تکنیک های گرامر زبان انگلیسی در لرستان به گزارش هلدینگ آموزشی خوارزمی ، در راستای توافق با دانشگاه ...

هلدینگ آموزشی خوارزمی
4 هفته قبل

کارگاه تخصصی موفقیت در کنکور به گزارش هلدینگ آموزشی خوارزمی ، بی شک یکی از مهم ترین ضرورت ها برای برنامه ریزی ...

هلدینگ آموزشی خوارزمی
1 ماه قبل
بازگشت

جستجوی پیشرفته

بازگشت

ورود به سایت